26

De Werkplaats Kindergemeenschap

Deze rode WP-sticker vind je op  pagina's van beide scholen. Een kenmerk van 'ons gezamenlijk beleid' of de berichten die wij delen.

De Werkplaats Kindergemeenschap is in 1926 opgericht door Kees Boeke. De Stichting Werkplaats Kindergemeenschap heeft anno 2018 een school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Kinderopvang is op het terrein aanwezig.

Deze website heeft drie onderdelen:

'Kees Boeke' met informatie over de geschiedenis en het gedachtegoed van de school. 

WP BO met informatie over het basisonderwijs

WP VO met informatie over het voortgezet onderwijs

De informatie die De Werkplaats als geheel betreft, is bij zowel
WP BO als WP VO  opgenomen.

De Werkplaats heeft vier kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid. Deze kernwaarden geven richting aan het gedrag van werkers en medewerkers.

Nieuwe Ouders
Voortgezet Onderwijs

Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan nieuwe brugklassers met een eigen laptop werken. Voor meer informatie klik hier

Meer informatie voor nieuwe leerlingen staat op onze Schoolwijzer.


Missie

De Werkplaats inspireert en motiveert jonge mensen “om zich door allerlei soorten werk naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen” en zo samen te “worden wie zij zijn”, in een vorm van onderwijs die zich steeds vernieuwt, passend bij de jonge mensen van nu en de tijd waarin zij leven, met de door Kees Boeke gegeven “kaders en richting” als uitgangspunt.

Visie

De Werkplaats wil jonge mensen (de werkers) serieus nemen vanuit de overtuiging dat zo met hen gebouwd kan worden aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving, waarin zij zich met elkaar in verscheidenheid en overeenkomst verbonden weten. De volwassenen (de medewerkers) helpen hen bij hun ontwikkeling door het bieden van verantwoordelijkheid in een leeromgeving met veel ruimte voor samen leren en creëren. In de Werkplaats bouwen zij met hoofd, hart en handen aan een wereld vol mogelijkheden.

De Werkplaats Kindergemeenschap dient als oefentuin voor het functioneren in sociale verbanden in maatschappij en wereld. De Werkplaats biedt kwalitatief goed onderwijs.

Op de beide scholen voor Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs gebeurt dit vanuit één visie, maar in een vorm die aansluit bij de eigen leeftijdsgroep. Ook voor de medewerkers staat in een professionele cultuur samen leren en creëren centraal.

De Werkplaats is een school met een inspirerende traditie en een stevige ambitie. Ons onderwijs is nooit af. We denken voortdurend na over de ‘bagage’ die onze werkers nodig hebben, voor het leven nu en later. Er wordt samen geleerd en gecreëerd. Zo maken we eigentijds onderwijs.

 

Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.