De data zijn:
8/12 van 14.00-17.00 uur: Kick-off=kennismaking met elkaar 

dinsdagen:
19/1
16/2
9/3
30/3
20/4
18/5

Afsluiting schooljaar 20/21: 1/6
In v6 schooljaar 21/22 zijn er vier campusdagen

Frans studeren aan de universiteit is wezenlijk anders dan Frans leren op school. Op school leer je vaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren). Op de universiteit ga je bij dit alfa-programma Frans onderzoek doen en je werkt mee aan een artikel dat gepubliceerd gaat worden. Ook zul je meewerken aan een congres dat gaat plaatsvinden. 

Uitgangspunt: de roman L'étranger van Albert Camus.

Albert Camus (1913-1960) is geboren in Algerije. Hij was filosoof en schrijver en hij was ook politiek actief. Bij het bestuderen van de roman L'étranger of De vreemdeling kun je veel te weten komen over cultuur en geschiedenis van Frankrijk, over de Franse kolonie Algerije en over literaire middelen die Camus gebruikt. Verder gebruikt Camus de passé simple en de imparfait met een bepaald doel: de zinnen lijken bijna 'eilandjes' die een vervreemdend effect oproepen. De taal draagt bij aan de sfeer van het boek. Je kunt deze roman dus ook taalkundig analyseren.

In de zes dagen ga je met een klein gezelschap (maximaal 28 leerlingen van acht scholen) echt de diepte in. Je leert veel academische vaardigheden: literatuuronderzoek doen, presenteren, academisch schrijven,...

Deze academie is bedoeld voor iedereen die van de Franse taal houdt en bereid is zich te verdiepen in taal en literatuur en cultuur. Voorafgaande aan een campusdag krijg je een opdracht die je moet maken en die ongeveer 2 a 4 uur tijd kost.

Het zou leuk zijn om je met een tweetal aan te melden (of drie- of viertal). Op school kun je dan de dagen voorbereiden en samenwerken. 

Het is een unieke kans dat vier werkers van de WP mee mogen doen. Misschien denk je: in deze coronatijd is er veel online en dat vind ik niet leuk. Wees positief en bedenk dat er vanaf januari waarschijnlijk veel meer mogelijk is. Het wordt echt een interessant programma!

Vragen: stel ze aan Marian (alfa-gammacoördinator) of aan je docent Frans. Bekijk de flyer, de website van U-Talent en heb het er thuis over of dit iets voor jou is.