Na het welkom door Henk is in drie blokjes vanuit verschillende invalshoeken de betekenis die hij heeft gehad voor de verschillende samenwerkingsverbanden en de school weergegeven.

Annemieke van Beek deed dat als voorzitter van het toezichthoudend bestuur.

 

Burgemeester Arjen Gerritsen sprak namens het College van B&W. Hij reikte Henk de Chapeau-penning uit, de gemeentelijke onderscheiding voor bijzondere verdiensten.

 

Henk kreeg deze penning vooral voor de bijdrage die hij vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid heeft geleverd aan de Biltse samenleving, met name door zijn rol in het Platform Respectvol Samenleven en zijn activiteiten voor de maatschappelijke stages in gemeente en regio. De toenemende betrokkenheid van De Werkplaats bij de Biltse samenleving en Henks rol daarbij werd ook expliciet vermeld. De burgemeester noemde Henk - die niet in De Bilt woont - toch “een Biltenaar”. Een heel mooi compliment.

Na de burgemeester werd achtereenvolgens gesproken door Wiel Veugelers (Scholennetwerk Bovenbouw Havo/Vwo), Ingrid van der Neut (rector Herman Jordan; namens de regio ZO-Utrecht en het overleg van rectoren in de regio), Nico de Jong (rector van het Cals College; namens platform onderwijs- en arbeidsmarkt, keurmerk, visitatie, talentprogramma), Jan van Tartwijk (Universiteit Utrecht; namens UU en HU over samenwerking in opleiding en onderzoek).
In het laatste blokje sprak Lou Brouwers (rector van het IJburg College; namens het Platform Eigentijds Onderwijs) en sprak Carel Koonings, rector van het Amadeus Lyceum, de woorden uit die Thera Jonker van de HKU namens HKU en Cultuurprofielscholen tot Henk gericht zou hebben als zij niet had vast gezeten op de luchthaven in Londen.

 

Tot slot kwam de school zelf aan bod: Gijs Verhoeff sprak namens de werkers, Berend Ike namens de medewerkers en Karin Geuijen namens de ouders. Jaïr Berdenis van Berlekom speelde begeleid door Luuk van Keekem op de piano en leidde dat spontaan nog zelf in met woorden van dank aan Henk.

 

Na het pianospel sprak Jos Heuer namens schoolleiding en directie en Henk sloot de bijeenkomst af met een woord van dank en een terugblik op 11 jaar Werkplaats en 37 jaar onderwijs.

Karlien Hamilton heeft alle foto’s gemaakt op deze middag (waarvoor dank!); ook deze van Henk en de nieuwe rector Jeroen Croes: Henk draagt over. Een mooi beeld:

 

Zie hier een fotopresentatie van de 'dakscene':

dakscene_afscheid Henk
 
 
 
 

Dank aan allen die hebben bijgedragen om deze middag zo prima te laten verlopen!

 

 

 Uit "de Biltsche Courant"
 
 Uit "De Vierklank"