Verzoeken voor studieverlof of andere verloven zijn voor het personeel lastig op te nemen, immers wij willen de lessen door laten gaan. 

De dagelijkse werkelijkheid en de illustraties uit deze atlas kenmerken de huidige problematiek. 

Dit is voor ons een belangrijke reden om aan te sluiten bij de landelijke acties op 12/12 (die dus pas een week van te voren definitief zullen worden aangekondigd).