Locatie: Gymlokaal van de WP
Kosten: 219,- (1 ouderbijeenkomst, 8 lessen van 1 uur en een eindgesprek). 

BSO kinderen kunnen ook meedoen en nadien daarheen worden gebracht.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: Complimenten geven en ontvangen, omgaan met succes en teleurstellingen, je hart volgen, gevoelens herkennen, benoemen en bespreken, initiatief nemen in vriendschappen, durven aanpakken van spannende of moeilijke dingen, de invloed van gedachten, opkomen voor jezelf, het maken van keuzes en duidelijk kunnen maken wat je vindt, voelt en wilt. 

Indrukken en opdrachten worden beeldend verwerkt door tekenen, schilderen, knutselen en kleien maar ook door uitbeelden en het doen van “thuistaken”. Zo worden kinderen uitgenodigd op geheel eigen wijze (naar “eigen wijsheid”) uitdrukking te geven aan hun leerdoelen, kwaliteiten, vaardigheden, talenten en nieuwe inzichten.

Voor aanmelding of informatie mail/bel naar: eva@sirakindercoaching.nl of 06-42.07.33 57.