De school 

De Werkplaats Kindergemeenschap is een school voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. De school is opgericht door de onderwijsvernieuwer Kees Boeke en staat ook wel bekend als de Kees Boekeschool. Onze basisschool telt ongeveer 550 kinderen, het Voortgezet Onderwijs ongeveer 1300. Bij de school hoort een kinderboerderij. Op het grote eigen terrein is ook een kinderdagverblijf gevestigd. 

De Werkplaats is vanuit haar traditie een zeer open school. De kernwaarde gelijkwaardigheid is zichtbaar in de omgangsvormen. Leerlingen en docenten heten bij ons werkers en medewerkers. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid op onze school. De gebouwen en het onderwijs zijn daarop ingericht. Kennisoverdracht en onderwijs in vaardigheden gaan hand in hand. We proberen de werkers te begeleiden naar een leven als sterke, verstandige en sociale burgers.  

De Werkplaats is een academische opleidingsschool. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht leiden we studenten op tot bevoegde 1e en 2e graads docenten. 

Ouders, werkers en medewerkers zijn in hoge mate tevreden over de school. De school haalt prachtige resultaten en geniet het vertrouwen van de inspectie. 

Het team 

De brugklasperiode duurt twee jaar. Er zijn drie onderbouwteams, elk even groot. Er is in “team 3” een vacature ontstaan. Dit team telt zes klassen, drie 1e klassen en drie 2e klassen. Het is een team met twee dakpanklassen mavo/havo en vier dakpanklassen havo/vwo. 

Het team bestaat uit ongeveer twaalf vaste medewerkers en een aantal invliegers vanuit andere teams. De onderwijsteams op de Werkplaats hebben elk een eigen gedeelte in het gebouw, met instructieruimtes en domeinruimte. Ongeveer twee derde van het onderwijs wordt daar gegeven. Elk team vormt een kleine gemeenschap binnen de hele school. 

In de onderbouwteams wordt ongeveer 25% van de werktijd op laptops of computer gewerkt. Vanaf aanstaand schooljaar nemen de werkers een eigen laptop mee.

De taak 

Als belangrijkste taak heeft de teamleider de dagelijkse leiding van het team en sturing geven aan de onderwijskundige keuzes. Na de mentoren is de teamleider het aanspreekpunt voor ouders en werkers. De zeven teamleiders en de rector vormen samen de schoolleiding. 

Teamleiders op de Werkplaats werken dichtbij de werkers en de medewerkers. Zij hebben zo goed zicht op wat er gebeurt en kunnen zo vormgeven aan coachend leiderschap. 

Elke teamleider heeft een kleine lestaak. Elk team wordt ondersteund door een teamassistent. Er is binnen de school een sterke zorgstructuur. De schoolleiding wordt geassisteerd door een staffunctionaris P&O.

Een volledige taakbeschrijving is als bijlage toegevoegd (klik hier).

Vaardigheden 

Van de kandidaat teamleider verwachten we in elk geval: 

• Je hebt een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs en je hebt ruime lesgevende ervaring met de doelgroep. Vanuit deze eigen ervaring ben de je een goede coach voor de medewerkers en een vertrouwenwekkend aanspreekpunt voor ouders en werkers. 

• Je hebt liefde voor en kennis van het vernieuwingsonderwijs. Je bent gericht op het voortdurend door ontwikkelen van de werkmethodes van je team en je medewerkers.

• Je bent ICT-vaardig.

• Je bent gericht op samenwerking met je teamleden en met de overige leden van de schoolleiding. Je vormt de brug tussen de ontwikkelingen in het eigen team en die van de school als geheel.

• Je kunt goed organiseren en communiceren. Met die vaardigheden zorg je dat iedereen goed geïnformeerd is over wat er te doen staat en waarom.

• Je wilt je verbinden met de school als geheel. Werken op de Werkplaats is je verbinden met de kinderen, de collega's en de traditie waarin de school staat. De baan vraagt veel inzet en geeft veel plezier.

De sollicitatieprocedure 

Motivatiebrieven met CV kunnen via de mail worden gericht aan Yvonne Vermeulen, staffunctionaris P&O: y.vermeulen@wpkeesboeke.nl

Brieven dienen uiterlijk maandag 4 juni 2018 om 9.00 uur binnen te zijn.

Op basis van de brieven zullen enkele kandidaten worden uitgenodigd.

Kandidaten dienen rekening te houden met de volgende gespreksdata:

• eerste gespreksronde, woensdag 13 juni tussen 10.00-16.00 uur

• tweede gespreksronde, maandag 18 juni tussen 10.00-13.00 uur

De aanstelling start bij voorkeur in augustus 2018, of zo snel mogelijk daarna.

Bij de gesprekken zal een brede commissie aanwezig zijn, bestaande uit medewerkers, werkers en de schoolleiding.

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Jeroen Croes, rector. Dit kan via het telefoonnummer van de school, 030-228 28 41.