26

Vacature Intern Begeleider

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zoekt de Werkplaats in Bilthoven een intern begeleider. Het is een functie met een WTF van 0,6  (24 uur) met de mogelijkheid deze uren te verspreiden over 4 dagen.

Wat verwachten wij van jou:

 • Bezit van de onderwijsbevoegdheid voor de basisschool.
 • Master SEN diploma of bereidheid deze opleiding op korte termijn te volgen.
 • Of een relevante opleiding t.o.v. master SEN.
 • Helicopterview
 • Een leidende rol kunnen nemen in de soms complexe gespreksvoering met ouders en groepsmedewerkers.
 • Besluitvaardigheid

Wat bieden wij:

 • Een inspirerende werkomgeving op een prachtige locatie
 • Een enthousiast team
 • Betrokken ouders
 • Grote diversiteit aan werkers
 • Een uitdagende baan in een LB functie

Begeleidende en coachende taken

Coachen van medewerkers en team bij het begeleiden en leren van leerlingen.

 • Ondersteunen en begeleiden van de medewerkers op de werkvloer.
 • Ondersteunen bij het maken van ontwikkelingsperspectief (OPP).
 • Ondersteunen en leiden van gesprekken.
 • Coaching van medewerkers.


Opbrengstgerichte taken

Begeleiden van het team bij data -analyse en samen leren van opbrengsten.

 • Analyseren van de resultaten, bespreken met kernteam en bouwen.
 • Samen met de schoolleiding verbeteringsplan opzetten.


Innoverende taken

Medeverantwoordelijk voor kwaliteit en onderwijskundige ontwikkeling.

 • Zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van werkers. Op zo’n manier dat het zichtbaar wordt en blijft in het dagelijks handelen op school.


Op samenwerking gerichte taken

Systeemgericht samenwerken met de medewerker, schoolleiding, het team, ouders, externe partners en netwerken

 • Realiseren van bovenschoolse samenwerking om te komen tot passend aanbod; goed op de hoogte zijn van de samenwerking in de regio.
 • Contacten met het SWV.
 • Aanvragen van ondersteuning bij het SWV.
 • Contacten met externen (b.v. CJG), in overleg met werker, ouders en hulpverleners die de thuissituatie ondersteunen.  


Indien u geïnteresseerd bent mail dan een sollicitatiebrief met CV naar Mevrouw A.Bulters

a.bulters@wpkeesboeke.nl

Reactie uiterlijk dinsdag 29 mei 2018.

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 4 juni 2018 tussen 9 en 14 uur.


Het doel der opvoeding is:
elk kind te helpen worden wat het is.